Rozdzielność majątkowa a kredyt hipoteczny

Coraz większa liczba małżeństw decyduje się na podpisanie intercyzy oraz ustanowienie rozdzielności ich majątku. W praktyce oznacza to, że pieniądze zarobione przez każdego z małżonków są wyłącznie ich własnością. Jednak czy po podpisaniu dokumentu intercyzy, możliwe jest zaciągniecie wspólnego kredytu hipotecznego?

Intercyza w małżeństwie

 

Decyzja o podpisaniu intercyzy w małżeństwie podejmowana jest z wielu różnych powodów. Bardzo rzadko jednak dotyczy ona braku zaufania obu stron – zdecydowanie częściej chodzi o finansowe zabezpieczenie rodziny oraz dzieci. Decyzja o podpisaniu intercyzy jest bardzo dobrym rozwiązaniem w przypadku kiedy jeden z małżonków prowadzi swoją działalność gospodarczą. W momencie bankructwa firmy, rodzina nie traci całego majątku a jedynie jego część, która należała do właściciela firmy. Podobnie jest w sytuacji, kiedy chcemy zaciągnąć kredyt w banku. W przypadku złej historii kredytowej jednego z małżonków, bez podpisanego dokumentu intercyzy, uzyskanie kredytu byłoby niemożliwe. Jednak jeśli jeden z małżonków posiadać będzie w przyszłości duże długi, rodzina jest chroniona dzięki dokumentowi intercyzy. Jednak czy dokument ten może być przeszkodą w momencie starania się o kredyt hipoteczny?

Rozdzielność majątku, a kredyt na hipotekę

 

Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem, które będzie nas obowiązywać przez szereg kolejnych lat – najczęściej jest on zaciągany wspólnie z małżonkiem. Dzięki niemu możliwe jest wybudowanie domu lub kupno swojego własnego mieszkania. Jednak czy można się o niego ubiegać, posiadają rozdzielność majątkową?

 

W momencie wspólnoty majątkowej – zarówno mąż, jak i żona są w równej mierze odpowiedzialni za zobowiązanie, jakim jest hipoteka. Każde z nich staje się również właścicielem połowy lokum, jakie zostało zakupione na mocy danego kredytu. W przypadku małżeństw, które zdecydowały się na podpisanie intercyzy, istnieją dwie możliwości:

  •         kredyt hipoteczny może zostać zaciągnięty przez jednego z małżonków i tylko ta osoba będzie pełnoprawnym właścicielem zakupionego mieszkania – również ta osoba będzie odpowiedzialna za spłatę zobowiązania wynikającą z hipoteki,
  •         kredyt hipoteczny może zostać zaciągnięty wspólnie, gdzie w umowie zostanie jasno określona odpowiedzialność każdego z małżonków.

Coraz więcej par decyduje się na wspólne mieszkanie, jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. W takiej sytuacji banki przewidziały możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego ze współkredytobiorcą.

Banki traktują osoby, które decydują się na wspólne zaciągniecie kredytu hipotecznego jako spółkę, podejmującą wspólną inwestycję. Mając to na uwadze, w umowie kredytowej musi zostać jasno określony podział odpowiedzialności pomiędzy dwie osoby. Podział zobowiązań ustala bank w oparciu o sprawdzenie zdolności kredytowej każdego małżonka oraz ich dochodów. Każdy z małżonków w takim przypadku zobowiązany jest do spłacenia swojej części kredytu. Jeżeli mąż zarabia więcej niż żona, wówczas bank może podzielić zobowiązanie w stosunku 60% i 40% całości kredytu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *